ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
VYRIAUSYBĖS AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ĮMONIŲ INOVACIJŲ NAŠUMO SKATINIMAS IŠ LAISVOSIOS PREKYBOS ZONOS PERSPEKTYVOS: KINIJOS ATVEJO TYRIMAS
Qi Dong, Aimin Wang, Keke He, Kevin Zhu

SANTRAUKA.  Svarbi Kinijos reformos ir bandomojo darbo pradžios sritis, bandomoji laisvoji ekonominė zona (LEZ), suteikia patirties kuriant sistemas pramonės ir regionų plėtrai keletu aspektų. Vyriausybė siekia efektyviai skatinti įmones didinti inovacijų našumą, atsižvelgiant į LEZ institucines inovacijas ir taikant kelis skatinimo metodus vienu metu. Tačiau skirtingiems mikrolygiams vyriausybės paskatų poveikis turi būti skirtingas. Siekiant ištirti vyriausybės subsidijų ir mokesčių lengvatų, susijusių su aukštųjų technologijų įmonių inovacijų našumu bandomuosiuose Kinijos LEZ miestuose, mechanizmą ir naudojant 2013-2018 m. į "A" akcijų biržą įtrauktų bendrovių duomenis Kinijoje, išanalizuotas vyriausybės subsidijų ir mokestinių paskatų poveikis aukštųjų technologijų įmonių inovacijų našumui po LEZ įsteigimo Kinijoje bei įtakos proceso skirtumai. Rezultatai rodo, kad vyriausybės subsidijos ir mokesčių lengvatos turi teigiamą skatinamąjį poveikį aukštųjų technologijų įmonių inovacijų našumui LEZ. Tyrimų ir plėtros (MTEP) subsidijų, patentų ir intelektinės nuosavybės subsidijų, pasiekimų pertvarkymo subsidijų ir mokesčių paskatų poveikis įvairiais naujovių diegimo etapais skiriasi. MTEP subsidijos ir mokesčių lengvatos yra veiksmingos MTEP etapo įmonių našumui. Patentų ir intelektinės nuosavybės subsidijos yra veiksmingos įmonės patentų produkcijos subsidijoms gauti. Siekiant transformuoti įmonės pasiekimus, paveikios pasiekimų transformacijos subsidijos. Aukštųjų technologijų pramonėje, kuriai būdingas skirtingas inovacijų lygis, dviejų tipų vyriausybės paskatos turi heterogeninį poveikį aukštųjų technologijų įmonių inovacijų rezultatams. Pramoninėje aplinkoje, kuriai būdingas aukštas naujovių lygis, vyriausybės subsidijos ir mokesčių lengvatos turi skatinamąjį poveikį. O pramoninėje aplinkoje, kuriai būdingas žemas naujovių lygis, akivaizdus poveikis nepastebimas. Šio tyrimo išvadose pateikiami empiriniai mikrolygio įrodymai apie vyriausybės paskatų poveikį aukštųjų technologijų įmonių inovacijų rezultatams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: laisvoji ekonominė zona, aukštųjų technologijų įmonės, vyriausybės subsidijos, mokesčių lengvatos, inovacijų našumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict