ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
VYRIAUSYBĖS AUDITO PROCESO PERTVARKA KINIJOS KONTEKSTE
Xuehua Liu, Yi An, Zhizhu Yuan, Harun Harun, Yinuo Wang

SANTRAUKA.  Dažnai teigiama, kad Kinijos vyriausybės auditui būtų pažangu taikyti vakarietišką į riziką orientuoto audito teoriją. Vis dėlto praktikoje vyriausybės auditas atliekamas vadovaujantis atestuoto valstybinio apskaitininko auditu - net ir tais atvejais, jei jis neatitinka Kinijos realijų ypatybių ir paties vyriausybės audito. Be to, vyriausybės audito praktika nutoltų nuo į riziką orientuoto audito teorijos, jei tiesiog imituotų atestuoto valstybinio apskaitininko audito procesą. Šiame straipsnyje kritiškai analizuojami esami dabartinio Kinijos vyriausybės audito proceso apribojimai ir teigiama, kad būtina pertvarkyti visą procesą bei pateikiama konceptuali proceso pertvarkymo idėja. Tikimasi, kad straipsnis prisidės prie dabartinės vyriausybės audito teorijos ir praktikos besivystančių šalių kontekste.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: į riziką orientuotas auditas, Kinijos kontekstas, vyriausybės auditas, audito proceso pertvarkymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict