ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
VIDUTINIO BENDROJO DARBO UŽMOKESČIO KAIP PASITENKINIMO DARBU LEMIAMO VEIKSNIO ČEKIJOS RESPUBLIKOJE PALYGINIMAS SU VOKIETIJA, AUSTRIJA IR LENKIJA
Marcela Sokolova, Hana Mohelska

SANTRAUKA.  Straipsnyje siekiama išnagrinėti vidutinio bendrojo darbo užmokesčio, kaip svarbaus pasitenkinimo darbu Čekijos Respublikos veiksnio, raidą, lyginant su pasirinktomis ES šalimis - Austrija, Vokietija, Lenkija. Su šiomis šalimis Čekija ribojasi bei palaiko ilgalaikius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius. Daugiausia pasitenkinimas darbu yra tirtas Vakarų Europoje ir JAV, ypač atsižvelgus į organizacinio elgesio modelius. Esama empirinių įrodymų (pvz., Lukašova ir kt., 2006), kad šių modelių negalima taikyti tiesiogiai analizuojant organizacinį elgesį Čekijoje kaip postkomunistinėje šalyje. Akivaizdu, kad siekiant paaiškinti verslo globalizaciją ir tarptautinių įmonių augimą skirtingose kultūrose, būtinas nuodugnesnis organizacijos elgesio supratimas. Todėl 2013-2019 m. atliktu išsamiu tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti pasitenkinimo darbu Čekijoje kitimą. Gauti rezultatai buvo palyginti ir interpretuoti užsienio tyrimų rezultatų kontekste. Tyrimo rezultatai rodo, kad, nepaisant šiek tiek augančios tendencijos, Čekijos Respublikos pasitenkinimo darbu lygis yra labai žemas. Panaši situacija yra ir Lenkijoje. Remiantis tyrimo duomenimis, teigtina, kad situacija žymiai geresnė Vokietijoje ir Austrijoje, kurios šį klausimą sprendžia sistemingai. Remiantis Čekijos Respublikos duomenimis, buvo įrodyta, kad pasitenkinimas darbo užmokesčiu akivaizdžiai priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pasitenkinimas darbu, lemiantis veiksnys, darbo užmokestis, vidutinis darbo užmokestis, Čekija, tyrimai, Austrija, Vokietija, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict