ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
TRANZITO GELEŽINKELIU POVEIKIS SPŪSTIMS KELIUOSE IŠ TINKLO PLATFORMOS PERSPEKTYVOS: ŠANCHAJAUS (KINIJA) ATVEJIS
Yuegang Chen, Xinglong Du, Yan Wu

SANTRAUKA.  Nenumaldomai ryškėja neigiami miesto kelių eismo spūsčių išoriniai veiksniai. Remiantis tinklo platformos idėja, siekiant paaiškinti geležinkelių tranzito poveikio spūstis keliuose, šiame straipsnyje aptariamas dinamiškas keleivių srautas geležinkelių tranzito tinklo platformoje ir keleivių srauto kitimas tarp geležinkelio tranzito tinklo ir kelių tinklo platformų. Atsižvelgus į stebėjimo duomenis Šanchajuje, išanalizuotus instrumentinių kintamųjų, fiktyvių kintamųjų, heterogeniškumo analizės ir tvirtumo testo metodais, šiame empiriniame tyrime nagrinėjama tiesioginio tinklo ir tarptinklinių išorės veiksnių įtaka keleivių srautui geležinkelio tranzito tinklo platformoje. Teigiama, kad geležinkelių tranzito tinklo ir kelių tinklo platformos veikia viena kitos keleivių srautus. Pagrindinis šio straipsnio indėlis pirmiausia yra kiekybinė tiesioginio tinklo ir tarptinklinių išorės veiksnių poveikio keleivių srautams geležinkelių tranzito tinklo platformoje analizė. Antra, geležinkelio tranzito platformos ir kelių tinklo platformos sąveikos analizė, atsižvelgus į galimą neigiamą tinklo poveikį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: geležinkelio tranzito tinklo platforma, kelių tinklo platforma, keleivių srautas, tinklo išorės veiksniai, instrumentinių kintamųjų metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict