ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
KŪRYBOS SEKTORIŲ VERTINIMAS ES ŠALYSE
Rusnė Kregždaitė, Jūratė Černevičiūtė, Rolandas Strazdas

SANTRAUKA.  Kultūros ir kūrybinės industrijos (KKI) tampa svarbiu nacionalinės ekonomikos vystymosi sektoriumi. Sukuriama didelė ekonominė gerovė ir skatinamos kitų sektorių naujovės bei pažanga. KKI taip pat reikšmingai prisideda prie tapatybės, kultūros ir vertybių vystymosi. Dėl šių priežasčių kultūros ir kūrybinių industrijų plėtros skatinimas tampa svarbiu Europos ir nacionalinės politikos iššūkiu. Kultūros ir kūrybinių industrijų poveikio ekonominei sistemai įvertinimas tampa svariu argumentu KKI sektoriaus plėtros politikos formuotojams priimti strateginius sprendimus.
Straipsnyje pateikiama dabartinių KKI vertinimo metodų ir indeksų, tokių kaip Kūrybinio miesto indeksas, Kūrybinės ekonomikos sudėtinis indeksas, Europos kūrybiškumo indeksas, Pasaulinis kūrybiškumo indeksas, Honkongo kūrybos indeksas ir Kūrybinė erdvė, analizė. Remiantis šių indeksų analizės privalumais ir trūkumais, buvo sukurta ir publikacijoje pateikta nauja analitinė priemonė - Kultūros ir kūrybinių industrijų indeksas (KKII). KKII buvo išskirtinai sukurtas analizuoti kultūrinius ir ekonominius kūrybinės veiklos aspektus, daugiausia dėmesio skiriant kultūros ir kūrybinių industrijų produkcijos veiksniams. KKII taikomas atliekant lyginamąją KKI sektoriaus analizę ES šalyse. Tyrimo rezultatai pateikti šiame straipsnyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūros ir kūrybinės industrijos, kūrybiškumo indeksas, kūrybinių industrijų indeksas, ekonometrinis modeliavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict