ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
KINIJOS DEŠIMTIES TURTO RŪŠIŲ GRYNOJO KAPITALO IR PAGRINDINIO KAPITALO NAUDOJIMO PERSVARSTYMAS: PATOBULINTA 1978-2016 M. METODIKA
Facang Zhu, Wencang Hu, Chonghui Zhang

SANTRAUKA.  Kapitalas yra svarbus indėlis, į kurį atsižvelgiama analizuojant produktyvumą. Vertinant kapitalą yra svarbūs investicijų srautai ir jie turėtų būti suskirstyti pagal turto rūšį. Neatsižvelgiant į esamą mokslinę literatūrą, šiame darbe kapitalas suskirstytas į dešimt rūšių ir imituojami konkretūs jų vidutiniai amžiaus ir efektyvumo profiliai, amžiaus ir kainos profiliai bei amžiaus ir nusidėvėjimo normos profiliai. Pasiūlytas grynojo kapitalo ir pagrindinio kapitalo naudojimo apskaičiavimo metodas. Siekiant apibūdinti dinaminį procesą ir struktūrines kapitalo charakteristikas, sudaryta kapitalo sąskaita. Išanalizavus Kinijos atvejį, rezultatai rodo, kad grynasis kapitalas ir pagrindinio kapitalo vartojimas žymiai padidėjo, o kapitalo turto struktūra palaipsniui keitėsi. Šios išvados padės pagerinti Kinijos kapitalo apskaitos sistemą nacionaliniu ir provincijų lygmenimis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ilgalaikio turto metodas, grynasis kapitalas, pagrindinio kapitalo naudojimas, kapitalo sąskaita.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict