ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
KINIJOS IMPORTO ĮTAKA IŠORĖS TIESIOGINĖMS UŽSIENIO INVESTICIJOMS
Xing Fan, Lei Wang

SANTRAUKA.  Tradicinėje mokslinėje literatūroje aprašyta daug tyrimų, analizuojančių prekybos ir išorės tiesioginių užsienio investicijų ryšius. Daugumoje jų svarstomas eksporto ir išorės tiesioginių užsienio investicijų ryšys. Nepaisant to, kaip vertinamas eksporto ir išorės tiesioginių užsienio investicijų ryšys, jis išlieka pagrindine tema. Šiuolaikinis pasaulinis prekybos karas rodo, kad vienos šalies importas iš konkrečios šalies taip pat gali paveikti jos išorės tiesiogines užsienio investicijas šioje šalyje, pasitelkus visiškai kitokius tarpvyriausybinius mechanizmus. Importo tarifai gali tapti savotišku šalies, kurioje registruota tarptautinė įmonė, vyriausybės derybiniu instrumentu, siekiant priversti importuojančių šalių vyriausybes skatinti tarptautinių įmonių išorės tiesiogines užsienio investicijas. Pavyzdžiui, neseniai vykusio JAV ir Kinijos prekybos karo metu Kinija panaikino daug išorės tiesioginių užsienio investicinių apribojimų dėl JAV tarifų spaudimo. Skirtingai nei ryšys tarp eksporto ir išorės tiesioginių užsienio investicijų, santykis tarp vienos šalies importo ir išorės tiesioginių užsienio investicijų retai analizuojamas. Šiame tyrime teigiama, kad, globalizavus ekonomiką, importas gali sustiprinti įmonės buveinės šalies vyriausybės derybinę galią, siekiant pastūmėti kitų šalių vyriausybes palengvinti jos išorės tiesioginių užsienio investicijų gavimą. Straipsnyje tiriama Kinijos importo įtaka Kinijos išorės tiesioginių užsienio investicijų vietos pasirinkimui, pasitelkus Kinijos tiesioginių užsienio investicijų oficialius 2003-2017 m. duomenis iš 46 šalių. Empiriniai rezultatai rodo, kad Kinijos importas iš priimančiosios šalies galėtų tiesiogiai palengvinti jos išorės tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą. Galima teigti, kad šis poveikis yra reikšmingesnis šalyse, kurių institucinė kokybė yra prastesnė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: importas, prekyba, išorės tiesioginės užsienio investicijos, vieta, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict