ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
KINIJOS GAMYBOS STRATEGIJA: PASAULINIŲ VERTĖS GRANDINIŲ CHARAKTERISTIKOS PALYGINIMO PERSPEKTYVA
Yi Yang, Shuili Yang, Xiang Lv, Tianshuo Ge

SANTRAUKA.  Kinijos ir JAV nuolatinės prekybos trinties eskalavimo fone Kinijos gamybos pramonės įveikos strategijų tyrimai tapo pramonės ir akademinės bendruomenės dėmesio centru. Formuojant pramonės strategijas, pasaulinių vertės grandinių (PVG) ypatybės yra itin svarbios. Tačiau atliktuose tyrimuose šiai temai yra skirta palyginti mažai dėmesio. Vadovaujantis gamybos proceso etapų struktūra ir 2016 m. paskelbtomis pasaulinėmis vartojimo / naudojimo lentelėmis, buvo lyginamos Kinijos ir JAV PVG charakteristikos trimis ryšio aspektais: įsitraukimo lygio, PVG statuso ir pridėtinės vertės. Empiriškai išanalizuotas ryšys tarp išorinės priklausomybės laipsnio ir įsitraukimo lygio, nepriklausomų inovacijų indėlio ir PVG būsenos, išorės tiesioginių užsienio investicijų ir pridėtinės vertės sąsajų, pateiktos atitinkamos strategijos. Rezultatai rodo, kad Kinijos gamybos pramonės atsilikimo lygis yra žymiai didesnis už pažangaus dalyvavimo laipsnį, o JAV gamybos pramonės pažangaus ir atsiliekančio dalyvavimo laipsnis yra palyginti subalansuotas. Kinijos gamybos pramonė gali sumažinti struktūrinį dalyvavimo PVG neatitikimą mažindama pramonės išorės priklausomybės laipsnį. Kinijos gamybos pramonės padėtis sparčiai tvirtėja, taip pat silpnėja nuolatinė pramoninė pridėtinė vertė, o JAV gamybos pramonė pasižymi aiškia tendencija, orientuota į aukščiausias PVG. Gamybos pramonė Kinijoje gali padidinti nepriklausomų inovacijų indėlį, siekiant pakeisti PVG padėties "marginalizacijos" tendenciją. Kinijos gamybos pramonės pridėtinės vertės produkcijos ryšys yra labai koncentruotas, o vartojimo ryšys yra diversifikuotas ir išsklaidytas. Paminėtina, kad JAV gamybos pramonės pridėtinės vertės ryšio ypatybės yra reikšmingos. Kinijos gamybos pramonė gali optimizuoti pridėtinės vertės ryšio paskirstymo schemą perkeldama išorės tiesiogines užsienio investicijas. Šis tyrimas yra svarbus Kinijai pramonės strategijų pasirinkimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pasaulinės vertės grandinės, charakteristikų palyginimas, Kinijos gamybos strategija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict