ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
KAIP PATERNALISTINIS VADOVAVIMAS SKATINA PAVALDINIŲ ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMĄ KINIJOJE? DARBUOTOJO STATUSO IR TRADICIŠKUMO VAIDMUO
Weichen Shen, Xinhai Lu, Hao Sun, Chunyan Xu, Shuqin Zhou

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama paternalistinio vadovavimo įtakai pavaldiniams, prisiimantiems atsakomybę konfucianizmo kontekste. Tyrimo metu pasitelktas aiškinimo modelis, pagrįstas orientavimusi tiek į santykius, tiek ir į užduotis. Taikyta hierarchinė regresijos analizė ir savirankos metodas. Rezultatai rodo, kad geranoriška lyderystė turi reikšmingą teigiamą koreliaciją su atsakomybės prisiėmimu, o suvokiamas darbuotojo statusas tampa tarpininku. Priešingai nei ankstesnėje literatūroje, šiuo tyrimu nustatyta, kad autoritarinio vadovavimo ir tradiciškumo tarpininkaujantys dviejų krypčių vaidmenys turi dvi puses. Todėl siūloma vadovams pasirinkti skirtingas vadovavimo strategijas pagal skirtingas kryptis ir objektus. Šis tyrimas atskleidžia vidinį paternalistinio vadovavimo atsakomybės prisiėmimo mechanizmą ir ribines sąlygas, kurios padeda suprasti Kinijos valdymo praktiką ir pateikia įžvalgų, kaip vadovai motyvuoja pavaldinius prisiimti atsakomybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: paternalistinis vadovavimas, atsakomybės prisiėmimas, poveikis, darbuotojo statusas, kinų tradicija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict