ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
IŠORINIS POVEIKIS, PRODUKTŲ DIFERENCIACIJA IR SOCIALINĖ GEROVĖ ŠVIETIMO RINKOJE
Junlong Chen, Xinran Xie, Jiali Liu, Rui Liu

SANTRAUKA.  Mišri nuosavybė yra svarbi švietimo plėtros kryptis privatizacijos kontekste. Šiame straipsnyje aptariami trys duopolijos modeliai (angl. PP, SS ir PS), veikiantys švietimo rinkoje, ir nagrinėjamas balansinis pelnas, vartotojų perteklius bei socialinė gerovė esant skirtingoms kapitalo struktūroms. Taip pat bandoma nustatyti optimalų rinkos būdą, atsižvelgus į maksimalią socialinę gerovę, analizuojami produktų diferenciacijos ir išorinio poveikio padariniai. Gauti tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad pagal PP modelį produktų diferenciacijos tobulinimas didina pelną, pritraukia daugiau vartotojų ir skatina socialinę gerovę. Pagal SS modelį, produktų diferenciacijos ir išorinio poveikio didėjimas mažina pelną, pritraukia daugiau vartotojų ir skatina socialinę gerovę. Pagal PS modelį, išaugęs išorinis poveikis mažina pelną ir vartotojų skaičių, tačiau turi sudėtingą ryšį su socialine gerove. Ribas tarp trijų modelių galima nustatyti remiantis didžiausia socialine gerove. Jei privati mokymo įstaiga viršija tam tikrą efektyvumo lygį, PP modelis lemia didesnę socialinę gerovę nei SS modelis. Jei valstybinė švietimo įstaiga viršija tam tikrą efektyvumo lygį, PS modelis sukuria daugiau socialinės gerovės nei PP modelis. Galiausiai teigiamas išorinis poveikis ir produktų diferenciacija itin veikia ribinio efektyvumo lygius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: duopolijos modelis, išorinis poveikis, produktų diferenciacija, socialinė gerovė, švietimo rinka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict