ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KOKYBĖ IR ĮMONĖS INOVATYVUMAS: KINIJOS ATVEJIS
Liping Li, Xiaosong Zheng, Jinggu Zhang

SANTRAUKA.  Finansinės atskaitomybės kokybė ir naujovės yra svarbi įmonėms ir visai ekonomikos sistemai. Šiame straipsnyje tiriamas ryšys tarp finansinės atskaitomybės kokybės ir įmonės naujovių Kinijos kontekste. Šiame tyrime finansinės atskaitomybės kokybei įvertinti naudojamas patobulintas išsamus finansinio prieaugio kokybės modelis. Įmonės inovacijų vertinimui naudojamas AHP metodas priskiriant reikšmes skirtingiems rodikliams ir įmonės inovacijų efektyvumą matuojant trimis svarbiausiomis perspektyvomis: investicijų sąnaudų, procesų ir faktinės ekonominės naudos. Penkioms hipotezėms patikrinti yra pasirinktos 1424 A klasės akcijų įmonės iš Šanchajaus vertybinių popierių rinkos. Nustatytas teigiamas ryšys tarp finansinės atskaitomybės kokybės ir tvirtų naujovių Kinijos kontekste. Ryšys yra tvirtesnis, kai įmonės MTEP yra intensyvesnis ir įmonės veikia konkurencingesnėse pramonės šakose. Rezultatai taip pat atskleidžia, kad aukštos kokybės finansinės ataskaitos ne visada padeda įmonėms pertvarkyti MTEP investicijas, siekiant daugiau ir pažangesnių inovacijų, tačiau tai padeda įmonėms kurti vertę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinės atskaitomybės kokybė, naujovės, įmonė, našumas, efektyvumas, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict