ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
AR "VIENA JUOSTA, VIENAS KELIAS" PAGERINA ĮMONIŲ VALDYMĄ? FONDŲ IR KVALIFIKUOTO UŽSIENIO INSTITUCINIO INVESTUOTOJO PERSPEKTYVA
Yan Liu, Yawen Han, Huanhuan Xie

SANTRAUKA.  Daug dėmesio sulaukė Kinijos iniciatyvos "Viena juosta, vienas kelias" ekonominės pasekmės. Šio tyrimo autoriai žvelgia į šią iniciatyvą kaip į kvazinatūralų eksperimentą, skirtą ištirti iniciatyvos poveikį įmonių valdymo struktūrai, remiantis bendrovių, įtrauktų į biržos prekybos sąrašą, duomenimis pagrindinėje Kinijos Shenzhen vertybinių popierių biržos valdyboje 2011-2018 m. Manytina, kad iniciatyva "Viena juosta, vienas kelias" žymiai pagerina įmonių, priklausančių jos koncepcijos sektoriui, valdymą. Iniciatyvos įmonių valdymas gerinamas įsisavinant lėšas, taip pat per akcijų paketo santykį bei Honkongo ir Amerikos kvalifikuotų užsienio institucinių investuotojų akcijų santykį. Iniciatyva "Viena juosta, vienas kelias", palyginti su nevalstybinėmis įmonėmis, žymiai pagerina valstybės valdomų įmonių valdymo struktūrą. Šio tyrimo išvadose yra pateikiamos tam tikros politikos rekomendacijos vyriausybei, siekiant pagerinti iniciatyvos "Viena juosta, vienas kelias" ekonominę naudą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: iniciatyva "Viena juosta, vienas kelias", įmonių valdymas, fondas, kvalifikuotas užsienio institucinis investuotojas, plėtros skyrius.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict