ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
ŽEMĖS NAUDOJIMO POKYČIAI SIEKIANT AUGINTI KUKURŪZUS KINIJOJE IR ŠĮ PROCESĄ LEMIANTYS FAKTORIAI: DAUGIAPAKOPIS MODELIAVIMO METODAS, PAGRĮSTAS NAMŲ ŪKIŲ DUOMENIMIS
Lei Yang, Hsiaoping Chien, Yongfu Chen, Zhigang Wu

SANTRAUKA.  Kukurūzai tapo pagrindiniu maisto pakankamumo klausimu visame pasaulyje, taip pat ir Kinijoje. Šiame tyrime analizuojami žemės naudojimo pokyčiai, susiję su kukurūzų auginimu Kinijoje, ir juos lemiantys faktoriai. Pasitelktas daugiapakopis metodas, kai naudojami klasterių duomenys, surinkti iš 13 605 namų ūkių 290 kaimuose 31 žemyninėje Kinijos provincijoje. Teorinis žemės naudojimo pokyčių, skirtų auginti kukurūzus, analizės modelis Kinijoje susijęs su pelno funkcijos optimizavimu, o lemiami faktoriai yra orientuoti į namų ūkio charakteristikas, ekonominius, drėkinimo, mechanizavimo, valdymo, žemės tipo ir klimato veiksnius. Duomenų analizė ir modelių atranka atskleidžia aukštą nevienarūšiškumo lygį, žvelgiant iš žemės naudojimo pokyčių, susijusių su kukurūzų auginimu kaimo vietovėse, perspektyvos. Remiantis vietovės modeliu ir santykio modeliu, apžvelgiami empiriniai rezultatai. Pirma, natūralios aplinkos sąlygos yra labai svarbios žemės naudojimo pokyčiams, norint auginti kukurūzus Kinijoje. Antra, grynosios pajamos už kukurūzų hektarą yra esminis ir itin teigiamas, lemiamas žemės naudojimo pokyčių faktorius, siekiant auginti kukurūzus. Trečia, kviečių plotas teigiamai veikia kukurūzų plotą dėl sėjomainos tarp kukurūzų ir kviečių daugelyje pagrindinių kukurūzus auginančių regionų. Ketvirta, mechanizacijos lygio gerinimas yra naudingas žemės naudojimo pokyčiams, norint auginti kukurūzus. Penkta, subsidijos teigiamai veikia kukurūzų žemės naudojimo pokyčius, siekiant auginti kukurūzus. Šešta, namų ūkių dydis teigiamai veikia kukurūzų plotą, o ne namų ūkių pajamos sumažina kukurūzų plotą, tačiau padidina kukurūzų santykį su bendruoju grūdų plotu. Galiausiai, klimato veiksniai skirtingai veikia žemės naudojimo pokyčius, susijusius su kukurūzų auginimu visuose Kinijos regionuose. Rezultatai rodo, kad sprendimus priimantiems asmenims svarbu integruoti įvairius aspektus, susijusius su regionų skirtumais ir situacijomis, skatinant žemės naudojimo pokyčius, kad būtų auginami kukurūzai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės naudojimo pokyčiai auginti kukurūzus, kukurūzai, lemiantys faktoriai, daugiapakopis modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict