ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS REGIONINIAMS SKIRTUMAMS ŽEMĖS ŪKIO VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTŲ KINIJOJE PLĖTROS METU
Tong Yang, Xinyu Li, Chen Xing

SANTRAUKA.  Kinijoje įgyvendinta mažiau žemės ūkio viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) projektų nei tikėtasi, o jų plėtra regionuose skiriasi. Remiantis 2015-2018 m. Kinijos provincijos grupių duomenimis, taikytas fiksuoto poveikio regresijos modelis ir Tobito modelis, siekiant išanalizuoti žemės ūkio VPSP projektus visoje šalyje, taip pat Rytų, Vidurio ir Vakarų regionuose. Be to, norėta ištirti pagrindinius suvaržymus, susijusius su regioniniais vystymosi skirtumais, vertintais iš įvairių ekonominių ir socialinių perspektyvų. Galima išskirti šiuos rezultatus: (1) vietos valdžios viešųjų paslaugų lygis ir finansavimo pajėgumai buvo pagrindiniai veiksniai, kurie turėjo įtakos Kinijos žemės ūkio VPSP projektų investicijų mastui ir įgyvendinimo lygiui; (2) žemės ūkio VPSP projektų investicijų dydį taip pat paveikė fiskalinė vyriausybės sveikatos būsena ir spaudimas dėl politinių pasiekimų. Be to, projektų nukreipimo tempui įtakos turėjo mokesčių našta ir urbanizacijos lygis. Tolesnė analizė parodė, kad minėti kintamieji labai skyrėsi tarp regionų, kuriuose jie paveikė skirtingo lygio žemės ūkio VPSP projektus Rytų, Vidurio ir Vakarų Kinijos regionuose. Remiantis šiomis išvadomis, siūlomos atitinkamos atsakomosios priemonės ir pasiūlymai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės ūkio viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektas, veiksnys, grupės duomenys, regioninis skirtumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict