ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
VEIKLOS VERTINIMO METODŲ RIZIKOS VEIKSNŲ ANALIZĖ NAUDOJANT NEAPIBRĖŽTĄ SVERTINĮ AKSIOMINĮ MODELĮ
Mohammad Khalilzadeh, Gelayol Abouhamzeh, Jonas Šaparauskas, Audrius Banaitis

SANTRAUKA.  Vienas pagrindinių šių dienų organizacijų valdymo principų yra priimti tvarius sprendimus ir pasiekti organizacijos tikslus. Itin svarbi organizacijos dalis yra žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, kuris, tinkamai planuodamas savo vykdomas veiklas, lemia organizacijos vizijos ir tikslų pasiekimą. Veiklos rezultatų vertinimas yra viena iš pagrindinių žmogiškųjų išteklių skyriaus užduočių.
Šiame straipsnyje buvo tiriamas geriausio darbuotojo veiklos rezultatų įvertinimo modelis. Norint išrinkti geriausią veiklos įvertinimo metodą, tyrime buvo naudojamos keturios metodologijos: neapibrėžti aksiominiai modeliai; svertinis neapibrėžtas aksiominis modelis, kai kriterijų reikšmingumas nustatomas SWARA metodu; rizika pagrįstas neapibrėžtas aksiominis modelis ir svertinis neapibrėžtas aksiominis modelis. Veiklos vertinimo kriterijai, kuriems būdinga rizika, buvo gauti pokalbiuose su žmogiškųjų išteklių ekspertais. Įvertinus veiklos rezultatų vertinimo modelius, rastas geriausias veiklos rezultatų įvertinimo būdas kiekvienoje metodologijoje.
Šiame tyrime nagrinėjamas konkretus rizikos poveikis veiklos vertinimo kriterijams, kuris nebuvo nagrinėjamas ankstesniuose tyrimuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškųjų išteklių valdymas, veiklos įvertinimas, daugiakriteris sprendimų priėmimas, neapibrėžtas aksiominis modelis, SWARA, griežta matricos struktūra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict