ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
PASAULINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS PREKYBOS TINKLO BENDRADARBIAVIMAS: EVOLIUCINIO ŽAIDIMO ANALIZĖ
Shan Ju, Jin Zhang, Sheng Li

SANTRAUKA.  Po 2008 m. tarptautinės finansų krizės auganti atvirkštinės globalizacijos tendencija yra susijusi su tuo, kaip protekcionistinė politika veikia bendrąjį bendradarbiavimo lygį pasaulinėse vertės grandinėse (GVC, angl. global value chains). Tai svarbi pasaulio ekonomikos problema. Nepaisant to, vis dar trūksta atitinkamų sisteminių tyrimų. Norint nustatyti centrinių šalių strateginės atrankos įtaką GVC bendradarbiavimo lygiui skirtingose situacijose 2014-aisiais, paskutiniaisiais metais pasaulio įvesties ir išvesties duomenų bazėje (WIOD 2016), buvo sukurtas pasaulinis pridėtinės vertės prekybos tinklas. Buvo analizuojami šio pasaulinio pridėtinės vertės prekybos tinklo topologiniai bruožai: mazgo laipsnis, laipsnio pasiskirstymas ir centralumas. Be to, evoliuciniu žaidimu sumodeliavus pasaulinį pridėtinės vertės prekybos tinklą, buvo tiriama strateginio centrinių šalių (pvz., JAV, Kinijos ir Vokietijos) pasirinkimo įtaka tinklo bendradarbiavimo elgesiui pirminio žaidimo metu. Rezultatai rodo, kad, esant nedidelei pagundai išduoti "Kalinio dilemoje" (PD, angl. Prisoner's Dilemma) ar žaidimo "Kas pirmas pasitrauks" (SG, angl. Snowdrift Game) sąlygomis ir didelei pagundai išduoti "Elnio medžioklės" (SH, angl. Stag Hunt) sąlygomis, JAV bendradarbiavimas žaidimo pradžioje ženkliai sumažino tinklo bendradarbiavimo lygį. PD, SH ir SG sąlygomis, nepaisant to, ar pagunda išduoti buvo maža, vidutinė, ar didelė, ir net jeigu JAV būtų pasirinkusi nebendradarbiavimą, tinklo bendradarbiavimo lygis būtų gerokai pagerėjęs bendradarbiaujant Kinijai ir Vokietijai. 2014 m. Kinijos mazgo laipsnis ir išorinis centralizavimas užėmė antrąją vietą tinkle. Kinija, svarbus pasaulinio pridėtinės vertės prekybos tinklo mazgas, turi sudaryti palankesnes sąlygas kitoms tinklo šalims nuolat pasirinkti bendradarbiavimo strategiją įvairiais metodais, taip pat reikalauti atsiverti ir bendradarbiauti, siekiant padidinti bendrą tinklo bendradarbiavimo lygį ir siekti abipusės naudos. Šiame tyrime pateikiamos teorinės nuorodos, skirtos suprasti būsimą pasaulinio pridėtinės vertės prekybos tinklo raidą, ir skatinti platų bendradarbiavimą pasaulinėje pridėtinės vertės prekyboje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pridėtinės vertės prekybos tinklas, topologinės tinklo savybės, evoliucinis tinklo žaidimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict