ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
METODIKOS ĮTAKOS VIDUTINIŲ SVERTINIŲ KAPITALO KAINŲ VERTEI VERTINIMAS: ČEKIJOS RESPUBLIKOS ATVEJIS
Michal Kuběnka

SANTRAUKA.  Žinoti WACC (liet. vidutinė svertinė kapitalo kaina) reikšmę yra būtina, norint nustatyti įmonės diskonto normą, apskaičiuoti pridėtinę ekonominę vertę, nustatyti planuojamų investicijų ir kitų ekonominių apskaičiavimų efektyvumą. Kadangi egzistuoja keli metodai (arba metodikos ir modeliai), kyla klausimas, kiek WACC apskaičiavimo metodo pasirinkimas paveikia jo galutinę reikšmę.
Čekijos Respublikos vertybinių popierių birža (angl. Prague Stock Exchange) pasižymi mažu likvidumu. 2013 m. joje buvo tik keturios PRIME (liet. likvidžiausia) kategorijos bendrovės (kurių akcijomis buvo prekiaujama visą stebimą laikotarpį): akcinės bendrovės "ČEZ", "Komerčni banka", "O2 Czech Republic", "UNIPETROL". Kaip pavyzdys buvo pritaikytas CAPM modelis (liet. kapitalų aktyvų vertinimo modelis) su β prognoze, remiantis istoriniais duomenimis bei atsižvelgiant į rizikos veiksnių analizę.
CAPM modelio rinkos rizikos premija buvo apskaičiuota nustatant PX indekso ir nerizikingos palūkanų normos skirtumą, taip pat pagal reitingų metodą. Be to, buvo pritaikytas rinkos metodas ir modulinis modelis (vadinamasis reitingo modelis).
Visais atvejais mažiausios WACC reikšmės (WACC vidurkis 3,63 proc.) buvo gautos pritaikius WACC metodiką, pagal kurią, pasitelkus CAPM modelį, buvo apskaičiuota numanoma nuosavo kapitalo vertė (re), su β koeficientu, nustatytu remiantis istoriniais duomenimis, taip pat su rinkos rizika, kurią leido nustatyti reitingas. Didžiausio vidurkio WACC reikšmės buvo gautos pritaikius modulinį re apskaičiavimo modelį (9,56 proc.) ir panaudojus WACC modelį, apskaičiuotą moduliniu arba reitingo metodu (9,54 proc.). Rezultatai parodė, kad apskaičiavimo metodo pasirinkimas gali lemti tris kartus didesnę WACC reikšmę .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonių valdymas, finansų valdymas, numanoma nuosavo kapitalo vertė WACC, Čekijos Respublika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict