ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
DRAUDIMO RINKOS IR MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ RYŠYS ES VALSTYBĖSE NARĖSE
Anna Ostrowska-Dankiewicz, Mihaela Simionescu

SANTRAUKA.  Straipsnyje apžvelgiama literatūra ir moksliniai tyrimai, skirti draudimo rinkos plėtros ir ekonominės plėtros sričių sąsajoms. Atkreipiamas dėmesys į įvairių priemonių ir įrankių naudojimą, taip pat į metodus, taikomus tirti ekonomikos ir draudimo santykius pasirinktose šalyse įvairiais laikotarpiais. Empirinėje straipsnio dalyje pateikiami visose Europos Sąjungos šalyse išanalizuoti draudimo rinkos rodiklių, pvz., tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų (DPW), draudimo skverbties ir draudimo tankio bei pagrindinių makroekonominių rodiklių santykiai. Siekiant nustatyti ekonomikos poveikį draudimui 1996-2017 m., buvo taikomi dviejų tipų metodai, t. y. mišraus poveikio modeliai ir reguliariųjų duomenų modeliai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: draudimas, draudimo rinka, tiesioginio draudimo pasirašytos įmokos, draudimo skvarba, draudimo tankumas, ES.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict