ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
DAUGIAPLOTMIS TALENTŲ UGDYMO MODELIS TARPTAUTINIAME AUKŠTAJAME MOKSLE
Chao Dong, Jing Liu, Jing Jiang, Jinggu Zhang

SANTRAUKA.  Literatūroje talentų ugdymo modelis (TTM, angl. Talents Training Mode) tarptautiniame aukštajame moksle (TNHE, angl. transnational higher education) buvo tiriamas skirtingais lygmenimis. Tačiau dauguma mokslinių tyrimų yra atliekami politikos formavimo lygmeniu arba vykdant tam tikras programas. Siekiant sukurti daugialypę TTM sistemą, šiame tyrime taikomas empirinės analizės metodas. Pirmiausia, remiantis anketos duomenimis apie studentų gebėjimus lemiančius veiksnius karjeros plėtroje, nustatyta, kad mokymo ir charakterio ugdymo kokybė yra reikšmingai susijusi su faktoriais, veikiančiais studentų gebėjimus plėtojant karjerą. Antra, nustatant TTM sistemos rodiklius, buvo pasitelkta regresijos analizė. Trečia, šiame darbe taikomas tikslais paremto valdymo (MBO, angl. Management by Objectives) principas. Tyrimas rodo, kad pagrindiniai tarptautinio aukštojo mokslo TTM rodikliai yra karjeros planavimo gebėjimai, mokymosi gebėjimai, personalo valdymo gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai, kuriais remiantis yra sukurtas daugialypis talentų ugdymo modelis, kuriame pateikiamos nuorodos sprendimus priimantiems asmenims. Jis apima penkis aspektus: profesinius gebėjimus, inovacijas ir verslumą, pagrindinę kokybę ir tarptautinę viziją.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: TNHE, TNP, TTM, karjeros plėtra, MBO.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict