ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
DARBO RINKOS POLIARIZACIJOS ATEITIES TENDENCIJOS LENKIJOJE. 2025 m. PERSPEKTYVA
Artur Gajdos, Łukasz Arendt, Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak

SANTRAUKA.  Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama profesijos ir įgūdžių struktūros pokyčiams Lenkijoje. Jame išsamiai aprašomi šių pokyčių veiksniai - nuo techninių pokyčių ir švietimo tobulinimo iki institucinių reformų - daug dėmesio skiriant darbo rinkos poliarizacijos hipotezei. Pagrindinis empirinis darbo tikslas yra prognozuoti struktūrinius pokyčius Lenkijos darbo rinkoje ir patikrinti, ar jie atitinka į rutinizaciją nukreipto techninio pokyčio hipotezę. Todėl darbe pateikiama būsima darbo paklausos raida, pagrįsta užimtumo prognozėmis pagal profesijų grupes ir įgūdžius iki 2025 m. Užimtumo prognozės nacionaliniu lygiu buvo parengtos pagal POLMOD modelį, kurį sudaro du submodeliai: makroekonominis ir darbo jėgos rinkos modelis. Žvelgiant iš politikos formavimo perspektyvos, straipsnyje komentuojami nauji iššūkiai ir galimos įtampos, kurios gali kilti kai kuriuose Lenkijos darbo rinkos segmentuose, atsirandančios dėl įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikimo. Esamą literatūrą nagrinėjama tematika straipsnis papildo dviem naujais aspektais. Pirma, darbo rinkos poliarizacijos besivystančiose šalyse (įskaitant VRE regioną) tyrimų yra gana nedaug. Antra, naudojamas makromodeliavimo metodas, siekiant pristatyti ir aptarti ateities pokyčius, susijusius su paklausos orientuota profesine užimtumo struktūra. Nors analizuojami darbo rinkos pokyčiai Lenkijoje, rezultatus iš esmės galima vertinti kaip galimus Vidurio ir Rytų Europos šalių darbo rinkų vystymosi modelius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo rinkos poliarizacija, profesiniai įgūdžiai, atsitiktinis modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict