ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
BENDRADARBIAVIMAS INOVACIJŲ SRITYJE: ŠEIMOS IR NE ŠEIMOS VERSLO SKIRTUMŲ TYRIMAS
Tiziana Priede-Bergamini, Cristina Lopez-Cozar-Navarro, Sonia Benito-Hernandez

SANTRAUKA.  Atsižvelgiant į tai, kad šeimos įmonės yra daugelio pasaulio šalių ekonomikos pagrindas, įdomu atidžiau patyrinėti tokių įmonių bendradarbiavimą inovacijų srityje. Šiuo straipsniu siekiama ištirti, ar egzistuoja skirtumai tarp tokio tipo įmonių ir jų partnerių, kurie nėra šeimos nariai, priimant sprendimus dėl technologinių aljansų kūrimo su skirtingais išorės partneriais. Iškelti trys pagrindiniai tyrimo tikslai: pirma, nustatyti, ar kuriant technologines naujoves, konkrečiai produktų ir procesų naujoves, esama ženklių skirtumų tarp šeimos ir ne šeimos įmonių; antra, įvertinti, ar, kuriant technologijų aljansus, esama pastebimų skirtumų tarp šeimos ir ne šeimos įmonių; trečia, išanalizuoti, ar technologijų aljansai šeimos įmonėse priklauso nuo pasirinktų partnerių (tiekėjų, klientų, konkurentų ir universitetų ar tyrimų institutų). Buvo atliktas empirinis tyrimas su 1848 įmonėmis Ispanijos gamybos sektoriuje, iš kurių 828 yra šeimos verslo įmonės. Rezultatai atskleidė svarbius šeimos ir ne šeimos verslo įmonių skirtumus, susijusius su technologiniu bendradarbiavimu. Ekonometrinė analizė leido pateikti reikšmingų įrodymų, susiejančių technologinį bendradarbiavimą su šeimos pobūdžiu, ypač santykiuose su tiekėjais ir klientais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: technologinis bendradarbiavimas, šeimos verslo įmonės, inovacijos, partneriai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict