ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
AR ĮTRAUKIMAS Į TURTINGŲJŲ SĄRAŠĄ SKATINA ĮMONES PAGERINTI ĮMONIŲ SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ?
Rangkun Qi, Baosheng Zhang

SANTRAUKA.  Pastaraisiais metais įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) tapo aktualia tema pasaulio mastu. Nepaisant to, tik keletas tyrimų atkreipė ypatingą dėmesį į tai, kaip ĮSA įgyvendinimas veikia dabartinių vadovų įtraukimą į turtingųjų sąrašą. Įtraukimas į šį sąrašą yra "natūralus eksperimentas", o sąraše esantys turtingieji ir jų valdomos įmonės pritraukia žiniasklaidos dėmesį. Todėl šis įtraukimas veikia į sąrašą įtrauktų turtingųjų ir jų įmonių asmeninę bei įmonės reputaciją. Siekiant ištirti priėmimo į turtingųjų sąrašą poveikį ĮSA ir su tuo susijusį veiksmų mechanizmą, buvo atrinkti duomenys apie įtraukimą į sąrašą ir įtrauktų į sąrašą įmonių, kurias 2010-2017 m. faktiškai valdė įtraukti turtingieji, socialinę atsakomybę. Buvo pasitelkti panašiausių atvejų analizės ir dvigubo skirtumo analizės metodai (PSM-DID, angl. Propensity Score Matching and Differences-in-Differences), siekiant empiriškai patikrinti įtraukimo į turtingųjų sąrašą poveikį įgyvendinant sąraše esančių įmonių ĮSA. Be to, buvo ištirtas netiesioginis žiniasklaidos dėmesio ir įmonės reputacijos poveikis. Rezultatai rodo, kad, palyginti su įmonėmis, neįtrauktomis į sąrašą, sąraše esančios įmonės turėjo žymiai didesnį ĮSA įgyvendinimą. Asmenų įtraukimas į turtingųjų sąrašą atkreipia didelį žiniasklaidos dėmesį į juos ir jų įmones. Tiek teigiami, tiek neigiami žiniasklaidos pranešimai į sąrašą įtrauktoms įmonėms daro išorinį spaudimą dėl reputacijos. Žiniasklaidos dėmesys atlieka išorinės priežiūros funkciją į sąrašą įtrauktoms įmonėms ir priverčia jas skirti daugiau dėmesio ĮSA įgyvendinimui. Geras įtrauktų į sąrašą turtingųjų vardas bei žiniasklaidos dėmesys veikia jų asmeninę ir į sąrašą įtrauktų įmonių reputaciją. Norėdamos išlaikyti savo reputaciją ir verslo interesus, į sąrašą įtrauktos įmonės yra pasirengusios aktyviai įgyvendinti ĮSA. Išvadose pritariama nuomonei, kad žiniasklaida, vykdydama įmonių viešosios nuomonės išorės priežiūros funkciją, privalo laikytis objektyvaus fakto ir sukurti pagrįstą įmonių reputacijos perdavimo mechanizmą, kad būtų sustiprintas įmonių vidaus valdymas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turtingųjų sąrašas, įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA), žiniasklaidos dėmesys, įmonės reputacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict