ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Politikos priemonės Lietuvos energetikos sektoriuje, siekiant įgyvendinti Kioto protokolo reikalavimus
Dalia Štreimikienė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamos Lietuvos galimybės įgyvendinti pasirašytą ir ratifikuotą Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą. Pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimui energetikos sektoriuje, nes šiame sektoriuje jų išsiskiria gausiausiai. Pagrindinis straipsnio tikslas yra ištirti esamą bei būsimą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų lygį Lietuvoje bei išanalizuoti šalies galimybes įgyvendinti Kioto protokolo reikalavimus bei numatyti būtinas politikos priemones energetikos sektoriuje šiems įsipareigojimams įgyvendinti.

Atlikti skaičiavimai, naudojant energetikos planavimo imitacinį modelį „Balance“, leido padaryti šias išvadas: jeigu Ignalinos AE antrasis blokas bus sustabdytas iki 2010 m., kaip yra numatyta Nacionalinėje energetikos strategijoje, Lietuva negalės be papildomų priemonių, taip pat su tuo susijusių papildomų išlaidų įgyvendinti Kioto protokolo įsipareigojimų. Straipsnyje išanalizuota, kaip skirtingų CO2 emisijų mokesčio tarifų įvedimas energijos gamybos sektoriuje veikia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas šiame sektoriuje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klimato kaitos švelninimo politika, Kioto protokolas, Lietuva, energetikos sektorius, politikos priemonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict