ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Lenkijos įmonių partnerystė tiekimo grandyje kaip sąveikos marketingo įgyvendinimo apraiška
Iwona Escher, Joanna Petrykowska

SANTRAUKA. Augant konkurencijai marketingo valdymo koncepcija tampa nepakankama daugeliui įmonių. Labai svarbi jų sėkmingo egzistavimo rinkoje sąlyga yra ilgalaikiais ryšiais tarp kompanijos ir kitų verslo partnerių pagrįsta kooperacija. Straipsnis koncentruojasi tirti Lenkijos kompanijų kooperaciją ir kompanijų tarpusavio ryšius dėl paskirstymo kanalų partnerių (tyrimo objektas tik ši kooperacijos sritis, todėl neaptariama kooperacija tarp įmonių, leidžianti rinkoje vykdyti ir gerinti veiklą, pvz., bankai, konsultacinės firmos). Pagrindinis straipsnio tikslas yra pateikti 2001 metais Lenkijoje atlikto tyrimo rezultatus. Tyrimas apėmė skirtingo dydžio (mažas, vidutines ir dideles), skirtingos priklausomybės bei verslo sričių firmas. Surinkti duomenys leido nustatyti:

  • partnerystės ryšių tarp tiekimo grandies dalyvių sukūrimo tikslus;
  • iniciatyvas tiekimo grandies kooperacijoje;
  • partnerystės ryšių tiekimo grandyje sukūrimo kliūtis.

Be to, buvo galima nustatyti Lenkijos sprendimų priėmėjų kooperacijos tiekimo grandyje suvokimo lygį, reiškiantį būtinybę bei pagrindinę veiklą ateityje. Taip pat nurodyta, kuriose srityse yra didžiausia kooperacijos atsiradimo tikimybė.

Remiantis tyrimų duomenimis, galima teigti, kad daugiau kaip 48% Lenkijos kompanijų sukuria partnerystės ryšius su kitais tiekimo grandinės dalyviais. Tokie partnerystės ryšiai dažniausiai atsiranda dėl poreikio pagreitinti reakciją į rinkos signalus. Svarbiausia tiekimo grandinės kooperacijos iniciatyva yra keitimasis informacija tarp logistikos kanalo dalyvių. Net jei beveik pusė kompanijų nesukuria partnerystės ryšių su kitais tiekimo grandies dalyviais, dauguma jų mano, kad kooperacija bus svarbi ateityje. Pasak jų, partnerystė tiekimo grandyje labiausiai susijusi su visų kanalo dalyvių organizaciniu atitikimu; abipusiu logistikos infrastruktūros vystymu; specifiniais kooperacijos kompanijų darbuotojų sugebėjimais ir įgūdžiais. Dažniausios kliūtys (kurias nurodo respondentai), kuriant partnerystės ryšius, yra nepatenkinamas informacijos srautas, pasitikėjimo tarp logistikos kanalo dalyvių trūkumas ir su tuo susijęs patikimų partnerių trūkumas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sąveikos marketingas, partnerystė, tiekimo grandis, Lenkijos įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict