ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
 • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Krizių valdymas transformuojamose įmonėse – Lenkijos atvejis
Aneta Zelek

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiami tyrimų projekto, atlikto siekiant išsiaiškinti Lenkijos kompanijų krizių priežastis bei kilmę per 2000–2002 metų laikotarpį, rezultatai. Pagrindinis tyrimo uždavinys yra ištirti ir aprašyti esamą kompanijų padėtį praėjus dešimčiai metų po Lenkijos ekonomikos sistemos pertvarkymo. Tiriamos sritys arba uždaviniai:

 • nustatyti pagrindinius Lenkijos, Amerikos bei Vakarų Europos organizacijų krizių skirtumus bei krizių valdymo metodus;
 • nustatyti Lenkijos ekonomikai krizes sukeliančius veiksnius — makroekonominis, sektoriaus ir vidinis požiūris;
 • aprašyti pagrindinius kompanijos krizės požymius;
 • išanalizuoti imlumą krizėms, atsižvelgiant į pramonės šaką, kompanijos dydį, amžių ir t. t.;
 • įvertinti krizių valdymo efektyvumą tirtose organizacijose.

Autorė, remdamasi 154 Lenkijos Vakarų Pomeranijos regiono kompanijose atliktu empiriniu tyrimu, įrodė, kad:

 • Lenkijos firmų krizės bruožais bei eiga skiriasi nuo Amerikos ir Vakarų Europos tam tikrų atvejų;
 • tiesioginis vakarietiškų krizių valdymo metodų taikymas Lenkijoje yra neįmanomas arba/ir neefektyvus;
 • Lenkijos kompanijos yra lengvai paveikiamos ir linkusios į organizacines arba finansines krizes todėl, kad jų strateginis potencialas yra vis dar neaiškus ir kintantis;
 • kompanijos krizės kilmė ir dydis priklauso tiek nuo išorinių (makroekonominis augimas, tam tikro sektoriaus padėtis), tiek nuo vidinių (pramonės šaka, kompanijos dydis ir amžius, organizacinė struktūra, teisinis statusas bei kapitalo nuosavybės struktūra) kintamųjų;
 • konkretų jautrumą ekonomikos nuosmukiui galima matyti tam tikrų sektorių versle, kur kapitalo panaudojimas yra aukštesnis bei investicijų poreikis yra didesnis nei kitur;
 • vadovams yra sunku numatyti krizę bei nustatyti jos priežastis bei šaltinius;
 • pagrindinės kompanijos krizės paaštrėjimo priežastys yra neteisingas, nereaguojantis valdymas, Lenkijos kompanijų silpnas konkurentabilumas bei inovacijų stoka;
 • krizėje atsidūrusių kompanijų vadovų veiksmai dažniausiai yra laikini projektai, neturintys strateginės reikšmės kompanijų išlikimui;
 • antikrizinių veiksmų efektyvumas Lenkijos kompanijose yra labai žemas, tai lemia ilgalaikių krizių atsiradimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: krizių valdymas, krizes iššaukiantys veiksniai, simptomai, antikrizinės strategijos, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict