ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
PATYČIŲ IR PRIEKABIŲ SPORTE DIAGNOZAVIMO KLAUSIMYNO METODOLOGINĖS IR PSICHOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS: STATISTINĖ PATIKRA
Jolita Vveinhardt, Vilija Bitė Fominienė, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

SANTRAUKA.  Straipsnyje aptariami tyrimai, analizuojantys destruktyvius tarpasmeninius santykius organizuotame sporte, koncentruojant dėmesį į patyčias ir priekabes, kurios kelia didžiulę grėsmę saugiam sportui. Diskutuojama apie nepakankamai išgrynintą patyčių ir priekabių sampratą, sąsajas su kitais destruktyvių santykių tarp sporto dalyvių reiškiniais ir jų valdymo mechanizmų nepakankamumą. Siekiant užkirsti kelią destruktyvių reiškinių plitimui ir vystymuisi sporte, privalu nuolat atlikti tyrimus, kurių rezultatai leistų laiku priimti prevencinius ir intervencinius sprendimus. Tačiau mokslinėje literatūroje pasigesta konceptualaus instrumento, apimančio visas straipsnyje aptariamas destruktyvaus elgesio apraiškas, taip pat galinčio užfiksuoti ar prognozuoti patyčių ir priekabių sporte formavimąsi. Todėl, stengiantis užpildyti spragą šioje srityje, autorės pristato naują klausimyną, skirtą patyčioms ir priekabėms sporte diagnozuoti.
Detalizuojant naujo instrumento sudarymo logiką, aprašomi visi dešimt klausimyno formavimo etapų. Nurodomos į jį įtrauktos kitų autorių skalės, jų adaptavimo, gavus leidimą, procedūros, bei pristatomos mokslinės literatūros analizės pagrindu sudarytos naujos skalės, kurios atliepia šio straipsnio autorių išsikeltą tikslą kuo įvairiapusiškiau suformuoti patyčių ir priekabių reiškinius diagnozuojantį instrumentą pateikiant psichometrines charakteristikas.
Kaip galutinis šio tyrimo rezultatas pristatomas naujas klausimynas "Patyčių ir priekabių sporte klausimynas (BHISQ)", sudarytas iš dešimties skalių ir dvidešimt trijų subskalių bei pateikiamos naujo klausimyno psichometrinės charakteristikos. Pastarųjų patikra patvirtina instrumento patikimumą, todėl pagrįstai galima teigti, kad klausimynas yra validus ir patikimas bei tinkamas patyčių ir priekabių reiškinių diagnostikai sporto kontekste siekiant prisidėti prie efektyvaus patyčių prevencijos programos/-ų įgyvendinimo .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skalės, klausimynas, diagnostika, ekspertinis vertinimas, antisocialus elgesys, patyčios, priekabės, destruktyvūs tarpusavio santykiai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict