ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
OPTIMALI DARBUOTOJŲ AKCIJŲ DALIS DUOPOLINĖJE KONKURENCIJOJE
Junlong Chen, Jiali Liu, Feifan Mo, Liuchang Xu

SANTRAUKA.  Straipsnyje tiriama optimali darbuotojų akcijų dalis duopolinėse rinkose ir aiškinama, kaip įmonės nuosavybės pobūdis, atsargų efektyvumas ir darbo užmokesčio lygis veikia optimalią darbuotojų akcijų dalį. Tiriamos trys duopolinės rinkos: dvi privačios įmonės, dvi valstybinės įmonės (VĮ), privati įmonė bei valstybinė įmonė. Konkurencija tarp dviejų įmonių vertinama kaip dviejų etapų nuoseklus žaidimas ir tiriama remiantis atgaline indukcija. Rezultatai rodo, kad įmonės nuosavybės pobūdis tiesiogiai veikia optimalią darbuotojų akcijų dalį ir lemia, ar yra įgyvendinamas darbuotojų akcijų nuosavybės planas (ESOP) bei konkretus plano lygis. Optimali darbuotojų akcijų dalis daugeliu atvejų yra teigiamai susijusi su jos indėliu į įmonės efektyvumą. Atlyginimo lygio poveikis optimaliai darbuotojų akcijų daliai priklauso nuo ESOP vykdytojo ir įmonių nuosavybės pobūdžio bei kapitalo efektyvumo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbuotojų akcijų nuosavybės planas, optimali darbuotojų akcijų dalis, duopolija, kapitalo efektyvumas, atlyginimų lygis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict