ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
AR MOKSLO IR TECHNOLOGIJOS PASLAUGŲ PRAMONĖS AGLOMERACIJA SKATINA BŪSTO KAINOS AUGIMĄ?
Jinhui Dong, Changheng Zhao, Fan Lin

SANTRAUKA.  Būsto kainos Kinijos miestuose rodo neracionaliai didėjančią urbanizacijos tendenciją, kuri skatina nekilnojamojo turto burbulą ir kelia didžiulį vyriausybės bei ekonomistų susirūpinimą. Norint ištirti svarbius būsto kainų kilimo Kinijos miestuose veiksnius, naudojant susijusius duomenis apie 264 prefektūros lygio miestus 2005-2017 m. ir būsto kainų pusiausvyros modelį, atsižvelgiant į darbo jėgos judėjimą, orientuotą į įgūdžius, buvo analizuojamas mokslo ir technologijų paslaugų pramonės aglomeracijos įtakos būsto kainai mechanizmas. Rezultatai rodo, kad mokslo ir technologijų paslaugų pramonės aglomeracija teigiamai veikia būsto kainas. Mieste darbo užmokestis vienam gyventojui riboja mokslo ir technologijų paslaugų pramonės aglomeraciją, skatinančią būsto kainų kilimą. Tai turi tam tikrą ribinį poveikį. O mokslo ir technologijų paslaugų pramonės aglomeracijos poveikio bruožai apibūdina erdvinį nevienalytiškumą, kuris, geografinio pasiskirstymo aspektu, yra aukštas vakaruose ir žemas rytuose, o laiko atžvilgiu matoma bendra mažėjanti tendencija. Išvadose pabrėžiama, kad būsto kainų burbulo pavojaus prevencija, vien tik kontroliuojant būsto kainas, atitinka Kinijos ekonominės plėtros situaciją. Be to, tai taip pat gali padėti vyriausybei pakoreguoti politikos orientaciją, sustiprinti paramą kylančioms pramonės šakoms, pvz., mokslo ir technologijų paslaugų pramonei, ir palaikyti aukštas būsto kainas keliant faktinį darbo užmokesčio lygį, išlaikyti veiksmingą būsto paklausą ir taip išvengti neracionalaus būsto kainos burbulo sprogimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mokslo ir technologijų paslaugų pramonės aglomeracija, būsto kaina, pusiausvyros modelis, slenksčio efektas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict