ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMINTOJŲ SOCIALINĖS EKONOMIKOS SUVOKIMAS RUMUNIJOS ŠIAURĖS RYTŲ PLĖTROS REGIONE
Silvius Stanciu, Florina Oana Virlanuta, Vasile Dinu, Deniz Zungun, Valentin Marian Antohi

SANTRAUKA.  Nacionaliniu ir Europos lygmeniu socialinės ekonomikos sričiai suteikiama pirmenybė: tai populiari tema akademinėje aplinkoje, apie kurią jau parašyta daug tiriamųjų darbų. Šiame straipsnyje aptariamas socialinės ekonomikos sektoriaus dydis Rumunijoje ir Europos Sąjungoje, pabrėžiant socialinės ekonomikos suvokimo laipsnį tarp Rumunijos šiaurės rytų regiono ūkininkų. Sudarius klausimyną, atlikus apklausą ir apdorojus gautus duomenis, atliktas tyrimas. Europos komisijos komunikate dėl socialinio verslo iniciatyvos (KOM/2011/0682) pagrindinės socialinių įmonių savybės yra apibrėžtos kaip socialinių paslaugų ir (ar) gėrybių bei paslaugų suteikimas pažeidžiamai visuomenės daliai, t. y. žmonių, kuriems sunku įsidarbinti, profesinė integracija. Darbinės hipotezės buvo suformuluotos pagal KOM/2011 pateiktus elementus. Jie leido nustatyti ryšio laipsnį tarp sudarymo kintamųjų: respondentų amžiaus, socialiai pažeidžiamų žmonių įdarbinimo politikos, veiklos lauko, socialinės atsakomybės srities, socialinių žemės ūkio kooperatyvų priimtinumo laipsnio ir vietinių bendruomenių plėtros. Tyrimo rezultatai atskleidė stiprų ryšį tarp analizuotų kintamųjų, taip patvirtindami iškeltas prielaidas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė ekonomika, žemės ūkio produktų gamintojai, socialiniai žemės ūkio kooperatyvai, Rumunijos šiaurės rytų plėtros regionas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict