ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VIDAUS KONTROLĖS VEIKIMAS. VERSLO PASLAUGŲ SEKTORIAUS ĮŽVALGOS
Ewa Stańczyk-Hugiet, Agnieszka Maciejczyk

SANTRAUKA.  Užsakomųjų paslaugų tyrimas atskleidė, kad šių paslaugų teikėjo kontrolė yra būtina įgyvendinant sėkmingą užsakomųjų paslaugų susitarimą. Šio straipsnio tikslas yra apklausos būdu pateikti ir atlikti paslaugų teikimo vidaus kontrolės analizę, žvelgiant iš paslaugų teikėjų užsakomųjų verslo paslaugų (angl. BPO) ir bendrų paslaugų centrų (angl. SSC) perspektyvos. Pasitelkta literatūra apie užsakomųjų paslaugų susitarimus ir paslaugų kokybę siekiant sukurti paslaugų kokybės dimensijų konceptą ir įvertinti paslaugų vidaus kontrolę. Tyrime naudojami 76 paslaugų teikėjų duomenys (46,6 % Lenkijoje veikiančių BPO ir SSC). Rezultatai atskleidė, kad užbaigtumas turi didžiausią poveikį vidaus kontrolės proceso atlikimui. Kita vertus, užtikrinimas daro mažiausią poveikį minėtam atlikimui. Straipsniu siekta prisidėti prie paslaugų vidaus kontrolės veikimo koncepcijos suvokimo, kuriuo remiasi paslaugų teikėjai praktikoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: užsakomosios paslaugos, paslaugų kokybė, teikimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict