ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VEIKLA GRINDŽIAMŲ IŠLAIDŲ TAIKYMAS ĮVERTINANT TUŠČIAVIDURIO PLUOŠTO MEMBRANOS GAMYBOS IŠLAIDAS
Nur Syamimi Jiran, Hamed Gholami, Salwa Mahmood, Muhamad Zameri Mat Saman, Noordin Mohd Yusof, Veselin Draskovic, Radislav Jovovic

SANTRAUKA.  Membranų technologijos žinomos kaip vienas iš tvarių sprendimų valyti gamybos pramonės nuotekas, siekiant išsaugoti ekosistemas ateities kartoms. Įvairiuose tyrimuose ši technologija išnagrinėta ekonominiais aspektais, daugiausia dėmesio skiriant tam tikram procesui ir (arba) tik tokioms sąnaudoms, kaip investicijos, energijos sąnaudos ir eksploatavimo išlaidos. Šiame tyrime dėmesys sutelktas į tuščiavidurio pluošto membranos modulio (TPMM) gamybos proceso bendrųjų sąnaudų įvertinimo metodikos sukūrimą, taikant veiklai pagrįstą sąnaudų apskaičiavimo (ABC) metodą. ABC naudojamas dėl savo galimybės apskaičiuoti pridėtines išlaidas ir generuoti informaciją, kuri prisideda prie bendros gamybos veiklos gerinimo. Remiantis ABC analize, pridėtinės išlaidos yra 0,49 RM0, o darbo jėgos ir medžiagų sąnaudos yra atitinkamai 2222,97 RM0 ir RM0,63. Atlikus analizę paaiškėjo, kad ekstruzija yra brangiausia veikla užimant daugiausia vietos. Pritaikius Pareto diagramą ir vertės analizę nustatytos tobulintinos sritys, siekiant padidinti gamybos efektyvumą ir dar labiau sumažinti bendrąsias sąnaudas. Tyrimo išvadose teigiama, kad TPMM gamybos išlaidos yra laikomos pigiomis, tačiau jas galima dar labiau sumažinti pašalinus kai kurias nebūtinas veiklas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: veikla grindžiamos išlaidos, išlaidų sąmata, tuščiavidurio pluošto membranos modulis, membranų technologija, pridėtinės išlaidos, gamybos kaina.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict