ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
TINKLO VADOVO KOMPETENCIJOS, ĮGŪDŽIAI IR SAVYBĖS
Rafałm Trzaska, Klaudia Migasiewicz, Maciej Wilczyński

SANTRAUKA.  Šiuolaikinių lyderių pasiekimai vertinami pagal jų organizacijos sėkmę. Šios sėkmės siekimas susideda iš daug veiksnių. Paminėtini šie: verslo valdymo idėja, pasiūlymo pritaikymas klientams, naujovių pristatymas ir tinkamų išteklių bei įgūdžių turėjimas ir taikymas. Šių veiksnių koordinavimas reikalauja iš vadovų naudotis tinkamomis kompetencijomis ir nuolat tobulėti. Šio straipsnio tikslas yra praplėsti tinklo vadovo kompetencijas bei įgūdžius kartu su kompetencijomis tų tinklo vadovų, kurie dirba startuoliuose, pabrėžti jų svarbą kuriant šiuolaikines organizacijas tinklo aplinkoje. Autoriai pateikia bandomųjų tyrimų rezultatus, siekdami suformuluoti tyrimo hipotezes, skirtas tolesniems šių kompetencijų krypčių ir raidos tyrimams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kompetencijos, vadovavimo įgūdžiai, startuolių vadovai, tinklo vadovai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict