ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
TARPORGANIZACINIO ONKOLOGINIO TINKLO SANTYKIŲ EFEKTYVUMAS LENKIJOJE - TYRIMO PRIELAIDOS
Aleksandra Sus, Michał Organa, Adam Sulich

SANTRAUKA.  Straipsnyje pateikiamos tyrimo prielaidas tarporganizaciniuose tinkluose. Pritaikius indukcinį metodą, orientuotą į teoremų patvirtinimą dideliame duomenų rinkinyje, buvo nustatyti veiksniai, turintys įtakos tarporganizacinio onkologinio tinklo santykiams. Remiantis šiuo kontekstu, buvo apibrėžtas tarporganizacinis onkologinis tinklas, aprašyti šio tinklo efektyvumo tipai ir nustatyti bei apibrėžti tinklo santykius lemiantys veiksniai. Šie svarstymai tapo planuoto ir vykdomo tyrimo pagrindu, kurio objektas yra tarporganizacinis onkologinis tinklas Lenkijoje. Tyrimo tikslas - veiksnių, darančių įtaką šio tinklo elementų santykių efektyvumui, nustatymas bei santykių tarp organizacijų vaidmens ir jų efektyvumo, siekiant plačiai pripažintos rinkos sėkmės, požymiai. Straipsnyje taikomas metodas yra paremtas kritine literatūros apie vadybą analize.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarporganizacinis tinklas, tinklo efektyvumas, onkologijos tinklas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict