ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
LYČIŲ SKIRTUMŲ TYRIMAS DĖL SPORTINĖS VEIKLOS NUTRAUKIMO MOKYKLŲ TERITORIJŲ SPORTO CENTRUOSE
Cristina Ramirez, Cristina Lopez de Subijana, Alberto Lorenzo, Archit Navandar, Jose Antonio Navia, Irena Valantinė, Rasa Kreivytė

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas yra išsiaiškinti priežastis, kaip privačių sporto ir kūno rengybos centrų, esančių mokyklų teritorijose, klientai nutraukia fizinę veiklą pagal lytį. Tyrimo apimtis - 2 251 respondentas (46,9 proc. vyrų ir 53,1 proc. moterų). Nutraukimo priežastys buvo registruojamos transkribuojant rašytinius bei žodinius klientų pasisakymus. Atsakymai buvo analizuojami turinio analizės metodu, pasitelkus indukcinį teminį aspektą. Atsakymai buvo suskirstyti į skirtingas kategorijas, diferencijuotas ekspertų grupes, ir galiausiai suskirstyti į 11 priežasčių. Moterų, kurios nutraukė sportinę veiklą, procentas yra didesnis nei vyrų, laikant sveikatos problemas ir tvarkaraščių nesuderinamumą pagrindinėmis sportinės veiklos nutraukimo priežastimis. Kita vertus, viena iš priežasčių, kodėl vyrai nutraukė sportinę veiklą, susijusi su darbu ar studijomis. Moterys, kurios nutraukė sportinę veiklą, teikė pirmenybę instruktorių vedamoms veikloms, skirtingai nei moterys, kurios teikė pirmenybę laisvam sportinės įrangos naudojimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klientas, kliūtys, fizinė veikla, lytis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict