ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
KLASTERIAI PRAMONĖS 4.0 SĄLYGOMIS - ATVEJO TYRIMAS: PRAMONĖS 4.0 KLASTERIO SAMPRATA LENKIJOJE
Katarzyna Jasińska, Bartosz Jasiński

SANTRAUKA.  Atsižvelgiant į žinių ekonomikos realijas, didėja novatoriškų projektų, kuriuose taikomos šiuolaikinės technologijos, svarba. Natūralus atsakas į šį poreikį yra klasteriai. Šio straipsnio tikslas yra apibrėžti klasterių svarbą Pramonės 4.0 sąlygomis. Straipsnyje siekiama ieškoti galimybių palaikyti įmonių ir ekonomikos inovatyvumą pasitelkiant įvairias bendradarbiavimo formas. Dėmesio centre yra klasterių samprata, kuri tinka naujosioms ekonominėms sąlygoms ir yra pajėgi kurti naujoves išlaikydama galimybę savarankiškai egzistuoti rinkoje generuojant pajamas. Straipsnyje apibrėžta Pramonės 4.0 samprata ir aptariamos pagrindinės prielaidos, susijusios su skirtinga Ketvirtosios pramonės revoliucijos forma. Toliau pateikiama klasterio samprata ir aptariama jo raida, nurodomos klasterių charakteristikos, lemiančios jų vaidmenį Ketvirtosios pramoninės revoliucijos epochoje. Analizei taip pat siūlomas modifikuotas M. Porterio "Deimanto" modelis. Teoriniai samprotavimai kiekvienu atveju papildomi atvejo analize - Pramonės 4.0 klasterio koncepcija Lenkijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klasteris, Pramonė 4.0, klasterio koncepcija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict