ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
KLASTERINĖS POLITIKOS REIKŠMĖ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ INTEGRACIJOS PROCESE
Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak

SANTRAUKA.  Europos ekonomikų integracija yra tęstinis procesas, daug metų vykstantis įvairiais lygmenimis. Vienas iš integracijos aspektų yra bendradarbiavimas nacionaliniu lygiu, tačiau vis daugiau dėmesio skiriama bendradarbiavimui regioniniu lygmeniu. Šiuo metu įgyvendinama strategija "Europa 2020" yra pagrįsta dviem augimo teorijomis: pažangiu ir tvariu bei socialiai integraliu augimu. Ši strategija, inter alia, reiškia, kad bus naudojami visi tinklai ES mastu, siekiant užtikrinti papildomą rinkos pranašumą Europos įmonėms (ypač mažoms gamybos įmonėms) ir gerinti verslumo augimo sąlygas, ypač susijusias su MVĮ. Šiame kontekste straipsnyje pateikiamas klasterių politikos, kaip veiksnio, prisidedančio prie gilesnės atskirų klasterių ekonominės integracijos Europos Sąjungoje, vaidmuo. Straipsnio tikslas - aptarti tarpregioninių klasterių politikos poveikį ekonominės integracijos procesui. Straipsnyje pateikiama strategija "Europa 2020", apžvelgiama valstybėse narėse taikoma klasterių politika ir svarstoma galimybė visoje Europos Sąjungoje įgyvendinti bendrą klasterių politiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klasterių politika, ekonominė integracija, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict