ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
KINTAMUMAS 4.0 KAIP EKONOMINĖ NUOMA PRAMONĖJE 4.0
Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska, Kamil Borowski, Piotr Karolczak

SANTRAUKA.  Autoriai straipsnyje nagrinėja tyrimo problemą, susijusią su įmonių, veikiančių Pramonės 4.0 sąlygomis, ekonominio efektyvumo šaltinio nustatymu. Tokių tyrimų trūksta. Šio straipsnio autoriai atkreipia dėmesį į kintamumą, pirmiausia susijusį su masto ekonomija, kaip pagrindine Pramonės 4.0 paradigmos ekonomine nuoma. Straipsnyje pateikiami tyrimų rezultatai. Šio tyrimo tikslas - apibūdinti kintamumą, susieti jį su Pramonės 4.0 ypatybėmis, nurodyti pagrindines jo apraiškas ir pateikti rekomendacijas įmonėms, norinčioms įgyvendinti tokius sprendimus. Straipsnio autoriai iškelia hipotezę, kad pagrindinė ekonominė nuoma, gauta dėl 4.0 revoliucijos, yra nuoma, gaunama iš masto ekonomijos ir patirties kreivės, t. y. Kintamumo 4.0.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kintamumas, strateginis valdymas, verslo modelis, Pramonė 4.0, verslo tinklas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict