ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
INOVACIJŲ TINKLO GALIMYBĖS SKAITMENINIO TRANSFORMAVIMO PROJEKTUOSE
Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek, Marek Wąsowicz

SANTRAUKA.  Inovacijos - būdas padidinti konkurencinę padėtį rinkoje. Daug kompanijų aiškinasi savo pranašumą skaitmeninės transformacijos srityje. Pastaruosius kelerius metus akivaizdi didžiulė skaitmeninimo teikiama nauda. Pažanga automatizavimo, didelių duomenų ir analizės srityse bei daiktų internetas sukuria papildomų galimybių. Pastebėtina ir tai, kad ne visi skaitmeninės transformacijos projektai duoda norimų rezultatų. Šio straipsnio tyrimo tikslas - atskleisti socialinio tinklo analizės (STA) ir organizacinio tinklo analizės (OTA) naudojimo galimybes, siekiant nustatyti inovacijų potencialą skaitmeninės transformacijos projektuose ir identifikuoti galimas problemas. STA ir OTA yra vertinimo metodas, kai pasitelkus matematiką ir vizualizaciją atvaizduojama žmonių, organizacijų, tikslų, interesų ir kitų subjektų santykių struktūra didesnėje sistemoje. Atrinkti du projektų atvejai (A ir B). Pagrindinės jų prielaidos ir charakteristikos buvo panašios: kiekviename dalyvavo apie 80 žmonių iš skirtingų organizacijos funkcinių skyrių. Grafinė tinklų analizė A ir B projektuose rodo, kad egzistuoja skirtumai tarp bendradarbiavimo ir žinių srauto tinklo, galinčio turėti įtakos projektų rezultatams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: inovacijos, skaitmeninė transformacija, socialinių tinklų analizė, organizacinių tinklų analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict