ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
BANKŲ KONKURENCIJOS POVEIKIS AKCIJŲ KAINŲ KRITIMO RIZIKAI: KINIJOS RINKOS PAVYZDŽIAI
Xueren Zhang, Yuliang Zhao, Rangkun Qi, Muhammad Usman

SANTRAUKA.  Dėl padidėjusios bankų konkurencijos nuolat didėja kotiruojamų bendrovių kreditų finansavimas. Per didelė kreditų pasiūla sudaro sąlygas suteikti finansinę paramą pernelyg didelėms investicijoms; tačiau per didelės investicijos padidina akcijų kainų kritimo riziką. Siekiant ištirti bankų konkurencijos įtaką kapitalo rinkai kritimo rizikos aspektu, analizuotas bankų konkurencijos įtakos akcijų kainų kritimui mechanizmas ir tarpininkaujantis skolų finansavimo poveikis minėtuose įtakos santykiuose, remiantis Kinijos mikroduomenimis ir konkurencija bankų sektoriuje 2006-2016 m. Rezultatai rodo, kad dėl padidėjusios bankų konkurencijos išauga įmonių skolų finansavimas, todėl didesnė akcijų kainų kritimo tikimybė. Bankų konkurencija įmonėms, silpnai prižiūrimoms iš išorės ir turinčioms didelių vidaus kontrolės problemų, dėl informacijos asimetrijos itin kyla akcijų kainų kritimo rizika. Įmonių, kurioms taikomi nedideli finansavimo apribojimai, pakankami grynųjų pinigų srautai, kuriuos sukelia bankų konkurencija, skatina per dideles investicijas ir skatina jų akcijų kainų kritimo riziką. Išvados gali būti vertinamos kaip priedas tiriant išorinius veiksnius, darančius įtaką biržoje kotiruojamų bendrovių akcijų kainų kritimui, ir teikia naujų ekonominių padarinių nuožmios konkurencijos bankų sektoriuje įrodymų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankų konkurencija, akcijų kainų kritimo rizika, neefektyvios investicijos, pinigų srautai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict