ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VYRIAUSYBĖS EFEKTYVUMO VEIKSNIAI IR AUGIMAS. EMPIRINIS CRE ŠALIŲ ATVEJŲ TYRIMAS
Ana-Maria Bercu, Mihaela Tofan, Elena Cigu, Mihai-Bogdan Petrișor

SANTRAUKA.  Straipsnyje susitelkiama į vyriausybės efektyvumą ir jį lemiančius veiksnius, kurie skatina socialinį sąžiningumą ir šalių gyventojų gerovę, efektyvesnį mokesčių valdymą ir žmogaus socialinės raidos sustiprinimą. Tyrimo tikslas - ištirti vyriausybės veiksmingumo ir ekonominio augimo santykius. Pateikiamas teorinis požiūris ir empiriniai atvejų tyrimai, atlikti vienuolikoje Centrinės ir Rytų Europos šalių, kurios priklauso Europos Sąjungai. Pasirinktų ekonomikų paneliniai duomenys naudoti įvertinant paprastųjų mažiausių kvadratų regresijas. Pasirinktas 2000-2017 m. laikotarpis. Ne visi vyriausybės veiksmingumo paaiškinamieji veiksniai yra aiškūs, tačiau rezultatai atskleidė, kad vyriausybės efektyvumas yra susijęs su ekonominiu šalies augimu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vyriausybės veiksmingumas, darnus augimas, Centrinės ir Rytų Europos šalys, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict