ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
TVARŲ ATASKAITŲ TEIKIMĄ LEMIANTYS FAKTORIAI JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE: ANALIZĖ, PAREMTA GRI DUOMENŲ BAZĖS ATASKAITOMIS DĖL INFORMACIJOS APIE ATSKLEIDIMO TVARUMĄ
Ionela-Corina Chersan, Viorica Chirilă, Alina Țăran, Magdalena Danileț

SANTRAUKA.  Nepaisant srities, kurioje įmonės vykdo savo veiklą, ji daro įtaką aplinkai, ekonomikai ir visuomenei. Šiame straipsnyje pateikiami rezultatai, gauti išanalizavus JK viešai parduodamų įmonių tvarumo ataskaitas, skelbiamas GRI (liet. Pasaulinė atsiskaitymo iniciatyva) informacijos apie tvarumo atskleidimą duomenų bazėje. Trijų modelių, kuriuose buvo pasitelkti septyni kintamieji, įvertinimas bei rezultatų analizė leido suformuluoti tam tikras naudingas ryšio tarp atitikties laipsnio su pagal GRI gaires tirtomis ataskaitomis ir kai kurias įmonių, paskelbusių ataskaitas, charakteristikomis išvadas. Gauti rezultatai rodo, kad gamybos įmonės, palyginti su paslaugų sektoriaus įmonėmis, yra labiau linkusios skelbti tvarumo ataskaitas, naudodamos GRI standartus arba bent jas cituodamos (angl. Citing-GRI). Viena vertus, rezultatai nurodo tiesioginę ir stiprią koreliaciją tarp įmonės dydžio ir laisvų pinigų srautų vienai akcijai, kita vertus, tarp GRI tvarumo ataskaitų paskelbimo. Abi išvados patvirtina teisėtumo teoriją. Pabrėžtina ir tai, kad tokie finansiniai veiksniai, kaip tvirtas pelningumas, tvirto augimo galimybė, svertas, likvidumas ir laisvieji grynųjų pinigų srautai nedaro didelės įtakos JK įmonių tvarumo ataskaitų skelbimui, nepaisant jų GRI laikymosi lygio.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tvarumo ataskaitos, Pasaulinė atsiskaitymo iniciatyva, teisėtumo teorija, įmonių socialinė atsakomybė (angl. CSR).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict