ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
SOCIALINIS KAPITALAS, SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ, EKONOMINIS ELGESYS IR TVARI EKONOMINĖ PLĖTRA: RUMUNIJOS PADĖTIES ANALIZĖ
Laura Mariana Cismas, Andra Miculescu, Lucia Negrut, Viorel Negrut, Maria Daniela Otil, Ioana Vadasan

SANTRAUKA.  Per pastaruosius tris dešimtmečius tiek pasaulis, tiek ekonomika itin pakito. Žvelgiant į ekonomiką tarpdisciplininiu požiūriu, joje imta labiau domėtis socialinėmis normomis, kai norint tirti tam tikras sritis ar problemas, jungiami du ar daugiau socialinių mokslų. Daug minėtų ekonomikos pokyčių remiasi pasaulio pokyčiais. Vidurio ir Rytų Europoje vykęs ekonominis perėjimas nuo socializmo prie kapitalizmo, be kitų dalykų, prisidėjo prie ekonominės literatūros praturtėjimo, įtraukiama institucinė ekonomika, elgesio ekonomika, ekologinė ekonomika. Tyrimo tikslas - išanalizuoti, kaip Rumunijos ekonomika perėmė šias sritis ir prisidėjo prie ekonominės elgsenos bei konkurencingumo ugdymo, atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos plėtros metu gali vykti kiekybės, kokybės ir struktūros pokyčiai. Aiškinamasi, kaip jie įsitvirtina ekonominiuose procesuose, kaip sąveikauja su moksliniais tyrimais ir gamybos technologijomis. Tiriami mechanizmai, kurie yra susiję su ekonomikos veikimu, turint omenyje žmonių modelius ir elgseną. Šiuo straipsniu atkreipiamas dėmesys į daugialypį socialinio kapitalo ir ekonominio elgesio pobūdį, kuris vertintinas kaip veikiantis vystymosi teoriją, praktiką ir politiką. Socialinis kapitalas daro įtaką švietimo ir sveikatos kokybei, palengvina asmenų patekimą į rinkas, palaiko sudėtingas operacijas ir sudaro sąlygas ilgalaikiam veiklos planavimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinis kapitalas, tvirta ekonominė plėtra, darbo jėga, novatoriška įmonė, švietimas, ekonomikos augimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict