ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
SANDORIŲ VERTĖS LEMIAMŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA BENDRIJOS MASTO SUSIJUNGIMAMS IR ĮSIGIJIMAMS: EMPIRINIS EUROPOS SĄJUNGOS ATVEJŲ TYRIMAS
Roxana Manuela Dicu, Constantin Toma, George Marian Aevoae, Daniela Neonila Mardiros

SANTRAUKA.  Po pirmojo Europos susijungimo ir įsigijimo reglamento išleidimo 1989 m. (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4064/89), Europos Sąjunga konkurencijos teisę nustatė kaip vieną pagrindinių Bendrijos teisyno ramsčių. 2004 m. pakeista šio reglamento versija (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004) sustiprino Europos Komisijos poziciją Bendrijos masto įmonių koncentracijų tyrime, kai bent viena įmonių veikia vienoje iš 28 Europos Sąjungos šalių. Šio straipsnio uždaviniai: pirma, pasitelkus dispersinės analizės (ANOVA) metodą, ištirti sandorių verčių vidurkių skirtumus, atsižvelgiant į tikslinės ekonomikos tipą ir susijungimų bangas; antra, išanalizuoti, kaip tikslo pasirinkimą lemia kai kurios kokybinės koncentracijų charakteristikos. Siekiant tikslo, apžvelgta mokslinė literatūra, pateiktos tyrimo hipotezės, jos tikrintos analizuojant 1531 Bendrijos masto susijungimą ir įsigijimą, įvykdytą ES nuo 2005 iki 2017 m.. Rezultatai atskleidė, kad tarp sandorių vertės vidurkių už tikslinius objektus išsivysčiusiose ekonomikose ir ribotos ekonomikos šalių egzistuoja reikšmingi skirtumai. Išsiaiškinta, kad tikslinės įmonės pasirinkimo tikimybė priklauso ir nuo geografinės įgyjėjo padėties (ES, ne ES ar ne Europoje), tikslinio objekto pagrindinės veiklos ir laikotarpio, kada įvyko koncentracija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: susijungimai ir įsigijimai, kontroliniai akcijų paketai, FTSE Russell šalių klasifikacija, bendrijos mastas, susijungimų bangos, ES narystė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict