ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
RYŠYS TARP VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS IR EKONOMIKOS: ĮRODYMAI CENTRINĖS IR PIETŲ EUROPOS VALSTYBĖSE
Grzegorz Przekota, Jerzy Rembeza, Grzegorz Mentel, Beata Szetela

SANTRAUKA.  Kapitalo rinka rinkos ekonomikoje nuolat kinta. Šiuolaikinės technologijos leidžia atlikti operacijas daugybėje biržų. Todėl galima teigti, kad nacionalinės kapitalo rinkos kartu sukuria vieną pasaulinę rinką. Žvelgiant į nacionalinio kapitalo rinkas kaip į vieną pasaulinę rinką, iškyla klausimas, kiek jos atspindi nacionalinės ekonomikos padėtį ir kiek perteikia funkcionuojančią pasaulinę ekonomiką, kurioje ekonominė situacija priklauso nuo pasaulinės ekonominės situacijos. Atsižvelgus į tai, straipsniu siekiama nustatyti Vokietijos DAX indekso poveikį vertybinių popierių biržos rodikliams Centrinės ir Rytų Europos valstybėse, aiškinamasi, kiek tai yra šalies ekonominės veiklos, matuojamos BVP, atspindys. Tyrimas atliktas pagal 2010-2018 m. duomenis. Vertybinių popierių biržos indeksų koreliacijos tyrime Centrinės ir Rytų Europos šalyse buvo taikyti koreliacijos ir ARDL modeliai su įrankiais, susijusiais su šiais modeliais. Ryšių tarp vertybinių popierių biržos indeksų ir BVP analizei pasitelkti koreliacijos ir priežastingumo tyrimo metodai. Gauti rezultatai nėra galutiniai. Reikia pripažinti, kad DAX indeksas turi reikšmingą trumpalaikį poveikį centrinės ir rytų Europos valstybių indeksams, bet ilgainiui jie vis dar susiję su ekonomine veikla, matuojama BVP. Išsami analizė parodo ganėtinai reikšmingus skirtumus tarp tirtų valstybių. Juos galėjo sukelti Vokietijos ekonomikos poveikis tirtų šalių ekonomikos vystymuisi, taip pat vietinių rinkų specifika, kai mažos lokalios rinkos dėl ribotų interesų gali išsivystyti nepriklausomai nuo didžiųjų rinkų situacijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertybinių popierių biržos indeksas, BVP, ekonominė situacija, ryšys, priežastingumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict