ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
ORGANIZACIJOS KULTŪROS, SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR VEIKLOS VYKDYMO SANTYKIO MODELIS
Angelica-Nicoleta Neculăesei, Maria Tătărușanu, Bogdan Anastasiei, Nicoleta Dospinescu, Maria Viorica Bedrule Grigoruță, Alina Măriuca Ionescu

SANTRAUKA.  Organizacijos kultūra yra būtina palaikant įmonės ekonominį ir socialinį efektyvumą. Kartu tai yra aplinka, kurioje vystosi socialinės atsakomybės jausmas. Straipsnyje tiriami organizacijos kultūros, socialinės atsakomybės ir finansinės veiklos ryšiai naudojant struktūrinės lygties modelį. Šis modelis yra grindžiamas Rumunijos bendrovių apklausa.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacijos kultūra, įmonės socialinė atsakomybė, finansiniai rezultatai, orientacija į žmogų, neapibrėžtumo vengimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict