ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
KAI KURIŲ EKONOMINIŲ IR PINIGINIŲ KINTAMŲJŲ ĮTAKA REALIAJAM BVP CRE-5 ŠALYSE
Mihaela Simionescu, Jenica Popescu, Nela-Loredana Cărăba-Meiță

SANTRAUKA.  Atsižvelgiant į darnaus vystymosi poreikį ir paskutinės ekonominės krizės padarinius, būtina ištirti lemiamus realaus ekonominio augimo veiksnius, kurie būtini kuriant tinkamiausią makroekonomikos politiką. Šio straipsnio tikslas - ištirti kai kurių ekonominių ir piniginių kintamųjų įtaką realiajam BVP keliose Centrinės ir Rytų Europos šalyse, kurios dar žinomos kaip CRE-5 (Rumunija, Bulgarija, Lenkija, Vengrija ir Čekijos Respublika). Visos CRE-5 šalys savo pinigų politikai pritaikė struktūrinius pokyčius, kad sukontroliuotų infliacijos tempą arba valiutos kursą. Įvedus šiuos struktūrinius pokyčius ir dėl sunkumų siekiant užtikrinti šių priemonių aukštą skaidrumo lygį, pinigų institucijų įtaka padidėjo. Lenkija yra vienintelė šalis, kuri nepatyrė jokių ekonominės krizės padarinių. Šis tyrimas yra naujoviškas, nes kintamųjų, turinčių reikšmingą įtaką BVP, nustatymui pasitelkiamas Bajeso metodas. Bajeso gūbrinės regresijos modeliai taikomi siekiant nustatyti reikšmingus kintamuosius, darančius poveikį BVP, o panelinių duomenų vektorinės autoregresijos modelis (panelinių duomenų VAR) naudojamas siekiant padarinius užfiksuoti realiu laiku. Rezultatai atskleidė, kad visose šalyse, išskyrus Lenkiją, infliacijos tempas realiajam BVP darė neigiamą įtaką, o realioji palūkanų norma turėjo reikšmingą įtaką realiajam BVP visose CRE-5 šalyse. Taigi, visoms CRE-5 šalims patartina išlaikyti žemą realiosios palūkanų normos lygį, norint pasiekti darnų ekonominį augimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: realusis BVP, realioji palūkanų norma, CRE-5, gūbrinė regresija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict