ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
INSTITUCIJOS IR DARNUS VYSTYMASIS: LYGINAMOJI ŠALIŲ ANALIZĖ
Andreea-Oana Iacobuță, Gabriel Claudiu Mursa, Costică Mihai, Cristina Căutișanu, Laura Mariana Cismas

SANTRAUKA.  Santykis tarp institucijų kokybės ir darnaus vystymosi visose trijose susijusiose dimensijose - ekonominėje, socialinėje, aplinkos - yra išsamiai aptariamas priimant sprendimus, taip pat nagrinėjamas specializuotoje literatūroje, kurioje galima įžvelgti išsiskiriančias tyrėjų nuomones. Šiuo straipsniu siekiama ištirti institucijų ir darnaus vystymosi santykį, pasitelkus lyginamąją šalių analizę ir 132 šalių iš viso pasaulio imtį, kuri buvo padalyta į grupes, atsižvelgus į jų panašumus, susijusius su trijų darnaus vystymosi dimensijų vertybėmis. Trys darnaus vystymosi dimensijos yra siejamos su skirtingais veiksniais: ekonominė dimensija siejama su BVP vienam žmogui, socialinė dimensija - su žmogaus socialinės raidos indeksu, o aplinkos dimensija - su aplinkos kokybe. Institucinis tirtų šalių statusas matuojamas pasitelkus Pasaulio banko išleistus šešis "Pasaulinio valdymo rodiklius". Nepaisant vystymosi ar geopolitinio konteksto skirtumų, visose šalyse atsižvelgiama į darnųjį vystymąsi. Šio vystymosi įgyvendinimo skirtumai priklauso nuo turimų resursų ir jų reguliavimo veiksmingumo centriniame lygmenyje. Galima aptarti tam tikras "normalias" institucines sąlygas, kurios atskleidžia bendrąjį darnumo vardiklį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: institucijos, darnus vystymasis, žmogaus socialinės raidos vystymasis, aplinkos kokybė, pagrindinių komponentų analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict