ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
ĮMONIŲ VALDYMAS IR BANKŲ PELNINGUMAS. EMPIRINIS EMERGING EUROPE VERTINIMAS
Bogdan Narcis Firtescu, Paula-Andreea Terinte, Angela Roman, Sorin Gabriel Anton

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - pasitelkus Emerging Europe, įvertinti įmonių valdymo charakteristikų įtaką bankų pelningumui, kontroliuojant bankų specifikas ir makroekonominio lygio veiksnius. Bankų pelningumas analizuojamas taikant panelinių duomenų fiksuotų efektų (vidinių) ir GMM sistemos modelius, remiantis pačių surinktais duomenimis, susijusiais su įmonių valdymo kintamaisiais, taip pat duomenimis iš Bannkscope ir Pasaulio banko duomenų bazių, kurie reikšmingi kitiems kintamiesiems. Imtį sudaro 180 komercinių bankų, pasitelkti 2003-2015 m. duomenys. Tikrindami kai kurių valdymo principų poveikį bankų pelningumui ir gautų rezultatų patikimumą, kiekvienam priklausomam ir palūkanų kintamajam autoriai sudarė 11 lygčių, pasirinkę etapų analizę, į modelį pridėdami po vieną kontrolinį kintamąjį. Naudojantis Centrinės ir Rytų Europos (CRE) bankų imtimi nustatyta, kad kai įmonių valdymo principai ir praktikos nėra gerbiami, jaučiama neigiama įtaka bankų pelningumui. Rezultatai nepakito atlikus skirtingus pelningumo matavimus, pasirinkus skirtingus kontrolinius kintamuosius ir metodologijas. Įžvalgos gali būti naudingos bankams ir kitoms finansinėms institucijoms, siekiančioms patobulinti įmonių valdymo struktūrą, taip pat priežiūros institucijoms, norinčioms sustiprinti ribojimo politiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: generalinio direktoriaus dvilypumas, valdyba, įmonių valdymas, bankų pelningumas, Emerging Europe.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict