ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
GERBĖJŲ SUBKULTŪROS VARTOTOJIŠKUMAS - PASAULINĖ XXI AMŽIAUS SUBKULTŪRŲ TRANSFORMACIJA
Adriana Manolică, Andreea Conoro, Teodora Roman, Maria-Madela Abrudan, Andrei Maxim

SANTRAUKA.  Tyrimo tikslas - išanalizuoti gerbėjų subkultūros vartotojiškumą, jo komponentus, reikšmes bei sudaryti ryšių, egzistuojančių tarp tam tikro Lovemark produkto gerbėjų ir pačios Lovemark marketingo strategijos. Pasirinktas Lovemark produktas yra saga Saulėlydis (angl. Twilight). Ši saga pasirinkta dėl asmeninių priežasčių, taip pat dėl to, kad ji perteikia sudėtingą gerbėjų subkultūros vartotojiškumo sistemą, pasireiškiančią didele apimtimi skirtingose interesų srityse.
Tyrimui buvo sudaryta 500-tų sagos Saulėlydis gerbėjų iš viso pasaulio (atstovauta 51 šaliai) imties apklausa. Kiekvienas atsakymas į anketos klausimus padėjo sukurti ryšių, kurie egzistuoja tarp sagos gerbėjų ir šio pasaulinio fenomeno, žemėlapį. Šie ryšiai atsiskleidė ne tik per gerbėjų subkultūros vartotojiškumą, bet ir per kiekvieno elemento reikšmę, išryškėjančią pasitelkus šį Lovemark produktą .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gerbėjų subkultūros vartotojiškumas, sagos "Saulėlydis" gerbėjai, pasaulinės gerbėjų bendruomenės, pasaulinis tyrimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict