ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
ES ŠALIŲ EKONOMIKOS DARNAUS VYSTYMOSI SUDĖTINIS INDEKSAS (ISDE-ES)
Ciprian Ionel Turturean, Laura Anca Asandului, Ciprian Chirilă, Daniel Homocianu

SANTRAUKA.  Darnaus vystymosi samprata nacionalinėse ekonomikose vis labiau aktualėja. Pasauliniu lygmeniu prieita prie išvados, kad ekonominis vystymasis, nesirūpinant gamtos išteklių ir aplinkos atkūrimu, išsaugojimu ir apsauga ateities kartoms, nėra naudingas ir ilgainiui gali sukelti pražūtingų padarinių. Būtent todėl Europos Sąjunga jau nuo 2006 m. akcentuoja nuolatinį rūpestį dėl darnaus ekonominio vystymosi.
Aktualėjantis darnaus vystymosi klausimas, ilgainiui tapęs Europos visuomenės ir ekonomikos tikslu, paskatino ieškoti tinkamų įvertinimo rodiklių. Šiame kontekste, remiantis statistiniais rodikliais, kurie nurodo veiksnių paveikumą, siūloma sudaryti jungtinį indeksą, atspindintį, kokiu mastu, vadovaujantis darnaus vystymosi samprata, yra prilyginama ES šalių ekonomikoms. Sudėtinį indeksą sudaro daugiau nei 140 darnaus vystymosi rodiklių, sudarytų pagal 17 Darnaus vystymosi tikslų. Autoriai, remdamiesi šiuo indeksu, ES šalis suklasifikavo ir palygino pagal darnaus ekonominio vystymosi įgyvendinimo laipsnį ES šalių nacionalinėse ekonomikose .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sudėtinis indeksas, darnus vystymasis, ES šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict